Dissabte, Desembre 16, 2017

Capçalera imatges

ager_1_0.jpg

Geologia

El Montsec i la vall d'Àger estan formats pels materials sedimentats al fons del primitiu mar pirinenc.

Fa 200 milions d'anys amb l'aixecament de la serralada pirinenca els sediments plàstics van relliscar encavalcant sobre els materials rígids que avui conformen la vall, i es van trencar en successius replecs formant la serra del Montsec.


 Arenisques St. Pere Màrtir

 

Ens trobem en un dels pocs llocs on es pot apreciar, en la mateixa superfície, el pas de l'era Secundària a la Terciària, moment de la desaparició dels dinosaures.

 

Sigmoides Règola