Diumenge, Desembre 16, 2018

El municipi

Alòs de Balaguer és un municipi de la comarca de la Noguera (Lleida), situat al centre de la comarca i junt al riu Segre.

Sectors d'activitat: agricultura, ramaderia i turisme.

En la part septentrional, als vessants de la serra de Sant Mamet hi ha alzinars, rouredes i pasturatges permanents, de propietat comunal, de l'estat i privada, en una extensió d'unes 1 800 ha. Les terres conreades són, molt majoritàriament, de secà: avellaners, cereals, farratge, ametllers, fruiters, oliveres i vinya. Al regadiu hi ha patates, hortalisses, farratges i blat, i es concentra i limita als marges del riu. Les explotacions comprenen generalment entre 5 i 50 ha i, en menys quantitat, també n'hi ha d'inferiors a les 5 ha. Per regla general, les terres són conreades per pagesos propietaris. Les tòfones proporcionen ingressos importants.

És força important la ramaderia com a complement de l'economia. Hi ha bestiar boví, porcí i, especialment, aprofitant les pastures naturals, oví i cabrum. Hi ha apicultura i cria d'aviram i bestiar de granja. Hi ha caça (porc senglar) i pesca.