Dissabte, Gener 19, 2019

Entitats i associacions

  • NOM DE L'ENTITAT: Casal Municipal.
  • ÀMBIT O ACTIVITATS: Activitats Ludicoculturals i socials.
  • ADREÇA: C. de l'Església, 14 - Alòs de Balaguer.
  • TELÈFON: 973 417 004.
  • FAX: 973 417 009.
  • PERSONA DE CONTACTE / CÀRREC: Secretària Ajuntament.