Dimecres, Gener 24, 2018

Obtenció / Renovació DNI

El nou DNI electrònic, ja és podrà obtenir/renovar en aquest Ajuntament. L’Ajuntament d’Artesa de Segre i l’equip mòbil de la Policia Nacional col.laboren per tal d’oferir aquest servei en el nostre municipi.

INFORMACIÓ DE TRAMITACIÓ

QUI HO POT DEMANAR?

 • Qualsevol persona que vulgui obtenir o renovar el DNI.
 • En cas de voler canviar les dades personals del DNI cal adreçar-se a la Comissaria de la Policia Nacional més propera.
 • El titular del DNI haurà de comparèixer obligatòriament per realitzar el tràmit dos cops. Un dia per aportar la documentació i l’endemà a recollir el DNI.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL APORTAR?

PRIMERA INSCRIPCIÓ

 • Certificat literal de naixement emès pel Registre Civil, expedit amb una antel.lació màxima de 6 mesos a la data de presentació la sol.licitud i amb la menció expressa de que s’expedeix a efectes d’obtenir el DNI.
 • Una fotografia recent en color amb fons blanc amb el cap totalment descobert, sense ulleres de sol o qualsevol altra cosa que impedeixi la identificació de la persona.
 • Certificat d’empadronament de l’Ajuntament , amb una validesa de 3 mesos des de la seva expedició.
 • Els espanyols residents a l’estranger acreditaran el seu domicili mitjançant certificat de la Representació Diplomàtica o Consular on estiguin inscrits com a residents.
 • Si és menor de 14 anys o incapacitat, haurà d’anar acompanyat del pare/mare o tutor legal amb el DNI en vigor.

RENOVACIÓ PER CADUCITAT

 • Una fotografia recent en color amb fons blanc amb el cap totalment descobert, sense ulleres de sol o qualsevol altra cosa que impedeixi la identificació de la persona.
 • DNI anterior.

RENOVACIÓ PER PÈRDUA, SOSTRACCIÓ O DETERIORAMENT

 • Dues fotografies recents en color amb fons blanc amb el cap totalment descobert, sense ulleres de sol o qualsevol altra cosa que impedeixi la identificació de la persona.
 • En determinats casos s’haurà de complimentar un imprès model 601 (model que s’entrega en la mateixa oficina d’expedició, en el moment de sol.licitud)

RENOVACIÓ PER CANVI DE DADES

 • Una fotografia recent en color amb fons blanc amb el cap totalment descobert, sense ulleres de sol o qualsevol altra cosa que impedeixi la identificació de la persona.
 • DNI anterior.
 • Document justificatiu que acrediti la variació.

RENOVACIÓ PER CANVI DE DOMICILI

 • Una fotografia recent en color amb fons blanc amb el cap totalment descobert, sense ulleres de sol o qualsevol altra cosa que impedeixi la identificació de la persona.
 • DNI anterior.
 • Certificat d’empadronament de l’Ajuntament , amb una validesa de 3 mesos des de la seva expedició.
 • Els espanyols residents a l’estranger acreditaran el seu domicili mitjançant certificat de la Representació Diplomàtica o Consular on estiguin inscrits com a residents.

 

En cas d’urgència, per a l’obtenció o renovació del DNI, es pot sol.licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364 o bé per Internet www.citapreviadnie.es.