Dimarts, Juny 19, 2018

Informació relativa a les preinscripcions a la llar d'infants

L’AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE INFORMA

Atès que el període de preinscripció d’alumnes als centres d’Educació Infantil de Primer Cicle (Llar Infants), és el comprès entre els dies 2 i 12 de maig de 2017, us informem de la documentació necessària per poder inscriure el vostre fill o filla a la Llar d’Infants Municipal “El Bressol” per al proper curs 2017/2018.

La inscripció caldrà que la formalitzeu a les Oficines Municipals aportant la següent documentació:

  • Imprès de sol·licitud de preinscripció degudament complimentat.
  • Certificat mèdic segons el qual l’infant no pateix cap malaltia infecto-contagiosa.
  • Certificat mèdic o carnet de vacunacions on constin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents.
  • Fotocòpia del Llibre de Família (de totes les pàgines amb anotacions).
  • Full de domiciliació bancària degudament complimentat.
  • Altres documents d'interès: carnet de família nombrosa/ monoparental.

Tots les famílies amb nens en edat de llar d’infants i empadronades al nostre municipi rebran en el seu domicili una carta amb documentació informativa.