Diumenge, Desembre 16, 2018

Oferta de feina

Es busca jove de 16 a 29 anys per TREBALLAR durant 6 mesos a l’Ajuntament d’Artesa de Segre a jornada completa mitjançant contracte de pràctiques remunerades.

Requisits:

  • Tenir entre 16 i 29 anys
  • Estar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
  • Estar en possessió de titulació universitària o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts equivalents o d’un certificat de professionalitat, que els habiliti per a l’exercici professional i complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.

 

Tipus de contracte

Contracte de treball en pràctiques 6 mesos

Jornada completa

Salari segons acord social i conveni

 

Lloc de treball i titulació

Auxiliar administratiu          Formació professional de grau mig o superior o Titulació universitària

 

Procediment de selecció

Valoració del currículum i, si escau, es plantejarà la realització de proves i/o entrevistes.

 

Presentació de candidatures

Presentar el CV al registre de l’Ajuntament d’Artesa de Segre juntament amb la fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària, titulació acadèmica i experiència laboral, si és el cas, i la inscripció com a demandant d’ocupació no ocupat.

 

Termini de presentació

Fins el 17 de novembre de 2017 inclòs.