Dissabte, Gener 19, 2019

Els ponentins en l'època de Trajà

Com ja constava a la programació anual de 2018, aquest divendres inaugurem (emmarcat en la Festa Major de Seró) una petita exposició (es tracta de panells didàctics, no peces arqueològiques en vitrina) sobre les terres de Lleida durant el segle II dC.