Dimarts, Desembre 18, 2018

Inscripcions Llar d'infants

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Atès que el període de preinscripció d’alumnes als centres d’Educació Infantil de Primer Cicle (Llar Infants), és el comprès entre els dies 4 i 15 de maig , us informem de la documentació necessària per poder inscriure el vostre fill o filla a la Llar d’Infants Municipal “El Bressol” per al proper curs 2015/2016.

La inscripció caldrà que la formalitzeu a les Oficines Municipals aportant la següent documentació:

  • Imprès de sol·licitud de preinscripció degudament complimentat.
  • Certificat mèdic segons el qual l’infant no pateix cap malaltia infecto-contagiosa.
  • Certificat mèdic o carnet de vacunacions on constin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents.
  • Fotocòpia del Llibre de Família (de totes les pàgines amb anotacions).
  • Full de domiciliació bancària degudament complimentat.