Dimecres, Setembre 19, 2018

Capçalera

Seu electrònica i transparència

El dia 15 de maig de 1995,es constituí la Mancomunitat d’Aigües de la Noguera Alta i la elecció dels seus òrgans de govern.

L’objectiu, primordial pel territori, és gestionar l’explotació del servei d’abastament d’aigua potable als pobles de; Les Avellanes, Santa Linya, Tartareu, Vilanova de la Sal, Monestir de Les Avellanes, Alberola i Os de Balaguer.

Inicialment la formaren membres de l’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya, i de l’Ajuntament d’Os de Balaguer. Els fundadors varen elegir al primer president que fou el Sr. Jaume Viladrich Farreny (Alcalde de Les Avellanes i Santa Linya) i com a vice-president al sr. Josep Freixes Peralba (Alcalde d’Os de Balaguer).

Ja en aquell moment s’advertia que Vilamajor podria ser un poble beneficiari del servei d’aigua  i que s’estava amb conversa amb l’Ajuntament d’Àger per tal que aquell nucli se’n pugues gaudir.

El Consell General de la Mancomunitat es renovat cada quatre anys coincidint amb les eleccions municipals.  Els òrgans de govern són el Consell General, la Comissió Permanent i la Comissió de Comptes.

La Mancomunitat compta amb els recursos següents; ingressos obtinguts de l’explotació del servei d’aigua, contribucions especials per l’execució de les obres o per l’establiment, ampliació o millora del servei de la competència de l’entitat, aportacions dels Ajuntaments, subvencions, ingressos o aportacions obtingudes d’acord en dret, taxes per a la prestació de serveis o la realització d’activitats, crèdits, bestretes, o recursos procedents d’operacions de crèdit i multes.

En data 3 de novembre de 1998, s’incorporà l’Ajuntament d’Àger  i en aquell mateix moment es varen modificar alguns dels articles dels estatuts inicials.

Fou a partir del novembre del 1998 que el Consell General estaria format per set representants de l’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya, dos representants de l’Ajuntament d’Os de Balaguer i dos representants de l’Ajuntament d’Àger.