Dissabte, Octubre 20, 2018

Capçalera

POUM

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DEL MUNICIPI DE LES AVELLANES I SANTA LINYA

Per Sentència núm. 234 del TSJC de 27 de març de 2015, s’ha declarat la nul.litat del POUM. No consta encara la fermesa d’aquesta sentencia.

Aprovació definitiva del POUM municipal, promogut i tramés per l’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya publicat al  DOGC 5688 del día 9/08/2010 pagines 62197 i següents.

 

Aprovació definitiva del “Pla d’Ordenació Forestal de les forest de Les Obagues i Solana de Marfach (L-3013) i comunals de Santa Linya i Les Avellanes