Dimecres, Octubre 24, 2018

Imatge capçalera

President i Junta Veïnal

Membres:

  • Il.lm. Sr Josep Galceran Sellart (President)
  • Sra Delfina Galceran Santesmases ( Vocal)
  • Sr Tomàs Pons Pérez ( Vocal)
  • Sra Anna Costa ( Assesora)