Dimecres, Setembre 19, 2018

El municipi

El terme és accidentat per petites elevacions que formen la serra de Bellmunt, al límit amb la ribera del Sió. La seua estructura econòmica és agrícola i ramadera amb predomini de cultius de regadiu (canal d'Urgell).