Dimecres, Setembre 19, 2018

Entitats que el formen

Bellmunt d'Urgell: 198 habitants (2013).

  • Bellmunt d'Urgell: 187.
  • Disseminat de Bellmunt d'Urgell: 11.