Dimarts, Desembre 18, 2018

Foto capçalera

Informació al contribuent

1. GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS   

1.A) TRIBUTS CEDITS A L’OAGRTL – Diputació de Lleida

 • Impost sobre béns immobles (URBANA, RÚSTICA, BICES)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IMVTM)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Taxa pel servei de recollida d’escombraries i altres residus urbans
 • Taxa pel servei de clavegueram

LLOC DE GESTIÓ I PAGAMENT

 • OAGRTL – Diputació de Lleida. C/ la Banqueta, 39.- 25600 Balaguer
 • Telèfon: 973 44 56 66
 • Fax: 973 44 89 80
 • Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Seu electrònica de l’OAGRTL

Per informació, estat dels rebuts, còpies dels rebuts i canvis de domiciliació bancària podeu adreçar-vos a l’OAGRTL a través de qualsevol dels mitjans anteriors, o a l’Ajuntament de Camarasa per qualsevol dels mitjans de l’apartat següent.

 

1.B) TRIBUTS PROPIS DE L’AJUNTAMENT

 • Impost sobre construccions i obres (ICIO)
 • Taxes i altres tributs no inclosos a l’apartat 1.A) anterior

LLOC DE GESTIÓ I PAGAMENT

 • AJUNTAMENT DE CAMARASA.- Plaça Major, 1.- 25613 Camarasa
 • Telèfon: 973 42 00 09
 • Fax: 973 42 03 02
 • Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Seu electrònica de l’Ajuntament de Camarasa

Per canvis de nom de rebuts i altres gestions, adreceu-vos a l’Ajuntament de Camarasa per qualsevol dels mitjans anteriors.

 

2. CALENDARI DE COBRANÇA DE TRIBUTS

1a COBRANÇA (MARÇ – ABRIL): vehicles

2a COBRANÇA (MAIG – JUNY):

3a COBRANÇA (SETEMBRE - NOVEMBRE): escombraries i clavegueram

IBI URBANA

 • Rebuts no domiciliats: MAIG – JUNY
 • Rebuts domiciliats (fraccionats en tres rebuts): JUNY – AGOST – NOVEMBRE

IBI RÚSTICA (SETEMBRE – NOVEMBRE)