Dilluns, Desembre 17, 2018

Code7 Responsive Slider

Descobreix

Situat a la riba del riu Farfanya, al nord-oest de Balaguer. De relleu moderadament accidentat. Vegetació d'alzinars i rouredes. La seua estructura econòmica és agrícola i ramadera, ja que té moltes explotacions agropecuàries. La terra és de secà amb possibilitats de transformar-se en reg amb la construcció del canal Algerri-Balaguer.

A més de les esglésies de Santa Maria (seu d'un priorat canonical) i de Sant Miquel, la vila té diverses construccions senyorials i una font barroca, prop de l'església de Sant Miquel. Procedeix de Castelló el deteriorat Retaule de la Pietat, obra de Jaume Ferrer I i una predel·la del mateix autor però procedent d'un altre retaule, ambdues peces conservades ara al Museu Episcopal de Vic.