El termini de presentació d'aspirants finalitza el dia 6 de novembre a les 14:00 h.

Les bases es publiquen  íntegrament al BOP de Lleida  núm 204 de data 23/10/17.

Anunci convocatòria concurs provisió plaça secretari interventor.