Termini per reclamacions: 5 dies hàbils desde el dia següent a la publicació de l'edicte al BOP de Lleida.

Descàrrega de l'edicte.