Dissabte, Gener 19, 2019

Servei de socorrisme de la piscina municipal

La Diputació de Lleida  subvenciona , com cada any, amb la quantitat de 7.500 € el servei de socorrisme de la piscina municipal.

La subvenció  permet que es disposi de dos socorristes a la piscina durant el temps que dura  el funcionament de la piscina ( del 24  de juny a principis de setembre ).