Diumenge, Novembre 18, 2018

ANUNCI DE LICITACIÓ PER LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE L'ESPAI DESTINAT A BAR RESTAURANT DEL LOCAL SOCIAL " LO CENTRO "

S'adjunta l'anunci de licitació i el plec de condicions

Termini de presentació d'ofertes: 10 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci al BOP de Lleida.
Qualsevol informació, truqueu a l'ajuntament en horaris d'atenció al públic.

El dia 12 de febrer és la data prevista de publicació de l'anunci de licitació al BOP.

  1. ANUNCI DE LICITACIÓ
  2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS ADJUDICACIÓ 2018