Divendres, abril 20, 2018

Població i economia

El fogatjament del 1378 donava 89 focs i 94 el del 1553 a Cubells. Superades les crisis del 1640 i del 1714, aquesta vila, dins el corregiment de Lleida, passà de 326 h el 1718 a 1200 el 1830; entre aquestes dues dates la Torre de Fluvià passà de 24 h a 50 h, i el 1842 en tenia 84. A mitjan segle XIX, el 1860, la població (cubellesos) d'aquest terme arribà al punt àlgid, amb 1630 h, i a partir d'aleshores el descens va continuar en conjunt, amb algunes oscil·lacions. El 1981 hom comptabilitzà 453 h, 384 h el 1991, 381 h el 1999 i 395 h el 2005.

L'economia del terme és de base agrària. Les terres de conreu són en gran part de secà, tot i que el regadiu és ben representat; aquest és localitzat majoritàriament a la part meridional, regada per una de les sèquies que deriven del canal d'Urgell. Els conreus principals són els cereals (l'ordi, blat, blat de moro), el farratge, les oliveres, els ametllers, els conreus industrials i les lleguminoses. De bestiar hom destaca la cria de bestiar porcí, boví, aviram i d'oví.