Dijous, Octubre 18, 2018

Foradadins notables

  • Arnau Mir de Tost. Fundador de Foradada. A la seva figura, entre d’altres aspectes històrics de Foradada, l’escriptor Ferran Sánchez Agustí, de Vilanova de Meià, hi dedica el llibre FORADADA.
  • Francesc de Gilabert i d’Alentorn. Autor de Tractat d’Agricultura Pràctica (1626) i Discursos sobre la calidad del Principado de Cataluña (1616) en què propugnava la participació de la petita noblesa rural en la vida política del país.
  • Andreu Domingo Albós. Mort de leucèmia a Barcelona el 1987, hematòleg pioner en el trasplantament del moll de l’os.
  • I els mestres cadiraires de cal Pintó, Josep i Àngel Caelles, avantatjats deixebles de la seva mestra en temps de la guerra Brígida Armengol Armengol.