Dimecres, Octubre 24, 2018

Visor cartogràfic

ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA - INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA

Aplicació: Visual

Permet visualitzar més de 50 capes d'informació

Aplicació: Carrerer

Permet cercar carrers del municipi per direcció postal

Aplicació: Urbanisme

Visor de urbanisme. Permet cercar carrers del municipi per direcció postal, permet cercar per referencia cadastral