Diumenge, Juny 25, 2017

Capçalera imatges

Balaguer panoramica.jpg

Jornada tècnica “Càlcul de costos i punts d’equilibri en els petits negocis rurals”

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, elabora anualment el Pla anual de transferència tecnològica (PATT) que inclou actuacions de divulgació oberta de coneixements tecnològics i de gestió amb la participació d'experts procedents d'organismes públics i/o del sector privat.

És en aquest context que el Consorci GAL Noguera-Segrià Nord, per al proper dia 21 de març de 2017, organitza la jornada tècnica de Càlcul de costos i punt d’equilibri en els petits negocis rurals.

Aquesta jornada pretén donar a conèixer informació sobre el punt d’equilibri i la seva importància estratègica, sobretot per a aquells negocis que estan en una fase inicial o per a aquelles empreses que agreguen línies de productes nous, i també per a aquelles que, tot i tenir un recorregut en el temps, no han desenvolupat un quadre d’indicadors per a l’avaluació i decisió gerencial.

La Jornada estarà presentada per la presidenta del Consell Comarcal de la Noguera i del Consorci GAL Noguera-Segrià Nord, Sra. Concep Cañadell, i pel cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera del DARP, Sr. Ildefons Mateu. Els ponents seran els professors d’Economia de la Universitat de Lleida (UdL) Sr. José Alonso i Sr. Ramon Saladrigues.

La jornada es desenvoluparà a la sala Maria Rúbies del Consell Comarcal de la Noguera, passeig Àngel Guimerà, 28-30 de Balaguer de 9:00 a 14:00 hores.