Dijous, Mai 24, 2018

Capçalera imatges

COU - 11 .jpg

Convocatòria d’ajuts de menjador escolar del curs 2017-2018 a la Noguera

Els requisits per ser-ne beneficiari es poden consultar a les bases, publicades al BOP 75, de 19 d’abril de 2017, i també a la web del Consell Comarcal de la Noguera, a l’apartat d’Impresos i documents del Tauler d’anuncis.
El Consell Comarcal de la Noguera ha fet arribar a totes els centres escolars de la Noguera la informació sobre aquesta convocatòria perquè la facin arribar directament a les famílies del centre.  
En el curs 2016-2017, 516 alumnes de la Noguera van ser beneficiaris d’aquest ajut, la majoria dels quals va percebre entre el 50% l’import del preu del servei de menjador del seu centre.