Dissabte, Juliol 21, 2018

Capçalera

Jornades per a empreses rurals sobre exportació i noves formes de finançament

En la jornada sobre exportació, en la qual van participar una dotzena de productors agroalimentaris d’arreu de Catalunya, la ponent Sara Garcia va respondre les preguntes “Com, per què i quan és millor exportar”. Els riscos més comuns en la iniciació a l’exportació són la falta d’experiència, llançar-s’hi sense reflexionar, no tenir en compte la capacitat de l’empresa i no preveure la inversió de recursos necessaris tant econòmics com d’equip humà. La ponent va insistir molt que per exportar cal preparar-se en tots els àmbits, i disposar de finançament, tenir un equip  humà preparat i un producte consolidat és essencial per obtenir l’èxit. Però aquest resultat beneficiós no sempre és ràpid. En les decisions importants a prendre caldrà tenir en compte l’estudi de mercat i una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), que ens facilitarà determinar els països on exportar i quins coneixements culturals i lingüístics hem de tenir en compte.

La ponent Esther Tusal va exposar un exemple d’un cas real d’exportació amb èxit, i va aconsellar ser constants, no perdre el nord i sobretot dedicar temps a elaborar un bon pla d’empresa del negoci, així com un pla d’exportació molt detallat.