El Milpeus cobreix la persona usuària en qualsevol lloc, les 24 hores del dia, per afavorir que aquest col·lectiu més vulnerable pugui sortir de casa amb més seguretat i alhora facilitar una intervenció immediata davant de situacions d'accident, de desorientació o de risc.

L’atenció a la gent gran de la Noguera és l’àmbit que rep més actuacions des dels Serveis Socials del Consell Comarcal. L’any 2016 s’hi van fer a la comarca de la Noguera 3.428 actuacions directes a més de les 4.500 sol·licituds de valoració de grau de dependència.

A més d’aquest servei, des dels Serveis Socials es porten a terme diversos programes més adreçats a la gent gran:

•    Anys i Panys: Programa d’atenció i prevenció per a les persones majors de 75 anys que viuen soles a la comarca de la Noguera. Una treballadora social, previ avís, fa una visita a domicili per explicar i oferir els serveis, recursos i ajuts destinats a la gent gran.
•    Compartim: Programa intergeneracional que fomenta la interrelació entre la gent jove i la gent gran de la comarca.
•    Cicle de conferències sobre Neuroprevenció: Conferències als casals d’avis de la comarca amb l’objectiu de prevenir i informar la gent gran sobre com afavorir un envelliment saludable actiu.
•    Projecte Escacs per a la Gent Gran: “Mai no és tard per moure peça", projecte realitzat conjuntament amb l'Acadèmia d'Escacs Josep Oms, amb l’objectiu de lluitar contra l'Alzheimer, actuar contra la solitud i la depressió, millorar la concentració i el raonament lògic i potenciar la motivació per una activitat nova.
•    Butlletí Noguera Gran: Butlletí informatiu destinat a la gent gran de la comarca, en el qual s’informa bimensualment de tots els recursos, actes i activitats que es fan per a aquest col·lectiu a la Noguera.
•    Trobada de la Gent Gran: Trobada lúdica i informativa adreçada a la gent gran dels casals d’avis de la comarca.
•    Consell Consultiu de la Gent Gran: Trobada anual de dos representants de cada casal d’avis per informar dels diferents actes i activitats que des dels Serveis Socials s’adrecen a aquest col·lectiu, i valorar conjuntament les necessitats reals i les propostes de cadascun dels casals d’avis.  
•    Aules d’Extensió Universitària: Balaguer, Menàrguens i el curs vinent Térmens i Bellcaire, són els municipis on actualment s’imparteixen les Aules d’Extensió Universitària adreçades a la gent gran. L’objectiu és aconseguir el màxim de municipis on es dugui aquesta activitat formativa amb la col·laboració de la Universitat de Lleida.