Divendres, Gener 18, 2019

Capçalera

Jornada Empreses Alimentàries Rurals

El Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord va participar en la Jornada Empreses Alimentàries Rurals a Tàrrega, organitzada per l’Associació Leader Ponent en el marc del Projecte Gustum, en la qual es van posar damunt la taula les principals dificultats i mancances del sector agroalimentari, centrades en la comercialització i el màrqueting, el finançament i la internacionalització, a la vegada que va esdevenir un punt de partida per a la proposta d’alternatives i possibles solucions.

Josep Castellà, coordinador de la Xarxa de Consultors PIMEC, va ser l’encarregat de desenvolupar la ponència sobre les dificultats del sector, en la qual es va destacar la necessitat de formular mecanismes de resolució de problemes  per part de les petites empreses mitjançant l’establiment d’estratègies, així com la importància d’analitzar i visualitzar la competència com a oportunitat de millora i creixement. En aquest sentit, les dades posen de manifest que el 70% de les empreses no disposen d’un pla estratègic o de màrqueting, fet que dificulta la capacitat de decisió de la pròpia empresa respecte la seva posició en el mercat. El repte recau en la necessitat de potenciar la visibilitat empresarial en el mercat internacional mitjançant una imatge activa que aposti per l’eficàcia comunicativa, la difusió i la participació en fires sectorials o la presència a les xarxes socials a través de la seva marca.

En una segona part de la jornada, Fran de la Torre, director del Departament de Consultoria Estratègica i Finançament Empresarial de PIMEC, va exposar els reptes de la continuïtat en l’empresa familiar amb especial èmfasi en el pla de successió, centrat en el protocol familiar i el consell de família. El primer ha de regular l’accés al treball, els diners i el poder en l’empresa familiar, i el segon ha d’establir i gestionar criteris, òrgans i procediments, regular les relacions entre els membres i gestionar la informació i formació familiars.  Addicionalment, de la Torre va destacar la importància d’una estructura directiva clara i de l’establiment de sistemes de direcció que tinguin cura de la planificació pressupostària i dels sistemes d’avaluació i d’informació.