Dissabte, Gener 19, 2019

Capçalera

El Consell d’Alcaldes de la Noguera dóna suport unànime a la pagesia per la crisi de preus del sector de la fruita dolça

Atesa la gran importància per a l’economia de la pagesia productora i del conjunt de l’entorn rural de les zones productores de préssecs i nectarines i la greu pertorbació del mercat en aquests productes, el Consell d’Alcaldes de la Noguera aprova demanar que el Ministerio de Agricultura i la Conselleria d’Agricultura instin la Comissió Europea a:


•    La retirada immediata de l'estoc que hi ha el dia d'avui als magatzems de fruita, així alleujarem l'excés d'oferta que hi ha actualment, 40.000 tones en préssecs i nectarines.
•    Implementar la possibilitat de retirada en verd.
•    Regularització amb la creació de quotes de plantació que tingui una limitació establerta amb els productors que tinguin la qualificació d' ATP o AP (Agricultor a Títol Principal o Agricultor Professional). Alhora delimitar la massificació de grans explotacions no vinculades al sector productiu.  
•    Solament seran perceptors d'ajudes els productors ATP/AP o empreses creades i gestionades per productors ATP o AP.  
•    Que es reguli el cobrament de Royalties per part dels obtentors fins que es demostri pràcticament que la varietat en qüestió és econòmicament viable.
•    Que es redueixi l'índex de rendiment net dels fruiters no cítrics a la declaració de la renda, que actualment és de 0,37. També per les empreses SATs, Cooperatives i SL i SA ...de fruita dolça la rebaixa de l'impost de societats del 25% al 20 o el 15%.
•    Accelerar els retorns de l'IVA ja que son importants per a la liquiditat.
•    Les subvencions que es donen al sector han d’anar més en pro de la comercialització, innovació transport i conservació, valor afegit...i consolidació d'estructures i vies comercials, així com en la millora de la qualitat del producte final en comptes de la mera productivitat o noves plantacions.
•    També s'ha de valorar la possibilitat d'arrancades definitives subvencionades, en comptes de retirar cada any més kg de fruita.
•    Promoció del consum intern. És un pilar estructural important per al sector.