Dilluns, Desembre 17, 2018

Capçalera

El Consell Comarcal de la Noguera crea un servei d'atenció integral per a persones LGBTI de la comarca

El Consell Comarcal de la Noguera i la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya han signat avui l’acord per al desenvolupament del Servei d'Atenció Integral comarcal per a les persones LGTBI. Aquest servei, que és el primer a la província de Lleida, ja està en funcionament des del passat mes de juliol i està ubicat a la seu del Consell Comarcal de la Noguera.
L'acord desenvolupa el model de col·laboració en la prestació del servei que formarà part de la Xarxa de Serveis d'Atenció Local de Catalunya, i la Direcció General d'Igualtat garanteix una formació adequada del personal que presta el servei.
El SAI per a persones LGTBI té tres objectius:
1. Donar informació a les persones LGTBI i població en general que s'hi adrecin sobre recursos de les diferents administracions i entitats.
2. Atendre les incidències sobre drets de les persones LGTBI, intermediar i resoldre els conflictes plantejats.
3. Atendre possibles casos de discriminació, acollint i acompanyant les víctimes en la interposició de la denúncia i en les vies i procediments existents.
Per complir aquests objectius el SAI treballa en xarxa amb els departaments d’Ensenyament, Justícia i Salut i el cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat
A més, el servei vol esdevenir un espai de referència per donar visibilitat al col·lectiu LGBTI i garantir els seus drets, mitjançant accions de sensibilització i prevenció contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
La creació d’aquest Servei d’Atenció Integral per a persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals (LGBTI) és fruit del que disposa la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquest marc legislatiu estableix la coordinació entre la Generalitat i ens locals per garantir accions que promoguin el respecte i la promoció dels drets de les persones LGBTI i en concret proposa la creació de serveis d’atenció integral arreu del territori que tingui aquesta finalitat.