El dia 18 de gener de 2018 es va constituir el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Noguera, que ha de ser l’òrgan de consulta i de participació d’aquest col·lectiu en el disseny i la implementació de les polítiques per a la gent gran del Consell Comarcal de la Noguera, i que es reunirà anualment al mes de gener.
A la trobada hi van assistir 35 persones representants de 20 municipis de la comarca, designades pels Casals d'Avis o pels ajuntaments en aquells municipis on no hi ha casal.
En acabar es va fer un resum de les activitats i projectes que l’àrea dels Serveis Socials del Consell Comarcal ha portat a terme dins del Pla d’Inclusió Social de la Noguera durant l’any 2017 en diversos pobles de la comarca a les llars, casals i associacions de gent gran, com els tallers d’escacs, les xerrades en neuroprevenció, les Aules Universitàries, la Trobada de la Gent Gran o l’edició del butlletí informatiu Noguera Gran.