Dimecres, Desembre 12, 2018

Capçalera

Cloenda de la campanya “Què s’amaga dins les pantalles?” dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera i ASPID


Conclusions sobre el tema de les addiccions
Nombrosos informes indiquen que un percentatge de joves s’obsessionen i són incapaços de controlar l’ús dels aparells tecnològics. De fet, l’ús de la tecnologia passa de ser saludable a patologia en funció de la intensitat, la freqüència, els diners invertits i en funció del grau d’interferència en les relacions familiars socials i acadèmiques. No obstant això, hi ha persones més vulnerables que altres i l’abús tecnològic està relacionat amb la vulnerabilitat psicològica, l’estrès, la vida familiar i el suport social.  
Per això, en els darrers anys hi ha hagut un increment progressiu de la demanda de tractament per a les addiccions tecnològiques, especialment en poblacions infantojuvenils. Dades de la Societat Espanyola de Pediatria Social indiquen que el 33% de les consultes pediàtriques estan lligades a problemes amb tecnologies, on s’inclouen les addiccions als videojocs, jocs d’atzar i els riscos en la imatge personal per la difusió de material inadequat. Per això, la prevenció primària es torna cada cop més important.
L’experiència constata que hi ha un perfil d’adolescent addicte a les tecnologies, que es correspon amb persones immadures amb poques habilitats socials, que passen moltes hores sols a casa –els pares treballen fins tard– i que són devots de la informàtica –el 80% vol formar-se e aquest àmbit. Quan arriben a consulta normalment tenen fracàs escolar, males relacions familiars i absència o poca presència d’amistats.
La intervenció en addicció tecnològica és llarga i costosa. A diferència d’altres patologies addictives, l’objectiu no és l’abstinència total sinó l’ús més controlat. A més, requereix la intervenció en altres àrees (entrenament en habilitats socials, tècniques de resolució de problemes...) de manera conjunta si es vol aconseguir millora a nivell clínic.
Aquest programa dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera s’emmarca dins l’activitat de l’Àrea de Drogodependències i forma part de l’esforç que el Consell Comarcal fa per arribar a la població que viu en nuclis més allunyats de les poblacions grans, on hi ha menys oferta d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu.
ASPID insereix aquesta iniciativa dins de la nova Àrea d’Activitat Socioeducativa que ha creat en el darrer any i en la qual desenvolupa projectes d’intervenció social i educativa en la comunitat i l’entorn provincial, amb la finalitat darrera d’acompanyar en els processos de desenvolupament personal i apoderament a infants, joves i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat social.