Dimecres, Desembre 12, 2018

Capçalera

El Consell Comarcal presta el SCAM amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

El Consell Comarcal de la Noguera, mitjançant els serveis tècnics propis, presta el Servei de cooperació i assistència als municipis (SCAM), a sol·licitud dels ajuntaments de la comarca, en la redacció de projectes tècnics i direccions d'obra, entre altres. Aquest servei es presta amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.