Dissabte, Octubre 20, 2018

Capçalera

Nova anualitat del programa Forma't del Consell Comarcal de la Noguera

Aquest itinerari comença amb una entrevista personal de motivació, per poder conèixer les necessitats i les competències i habilitats dels participants. A continuació, i a partir dels objectius personals a assolir d'acord amb la diagnosi de l'entrevista inicial, reben formació en tècniques d'inserció laboral com coneixements sobre els diferents canals i eines de recerca de feina, la confecció del currículum, la preparació d'una entrevista de feina, etc.
Tot l'itinerari està reforçat per tutories de seguiment de la trajectòria de cada participant, per supervisar la consecució dels objectius i orientar-lo personalment.

En aquests primers mesos del 2015 ja s'han portat a terme dos edicions del programa Forma't.