El Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord inicia les petites empreses a l'exportació

El Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord va organitzar una jornada “Iniciem-nos a exportar! Exportació per a petites empreses” que es va realitzar al Consell Comarcal de la Noguera el passat dimecres 5 de desembre de 2018.
La vicepresidenta del Consell Comarcal, la Sònia Valero, va ser l’encarregada de fer la presentació de la jornada. La ponència va anar a càrrec de la Sara García, consultora de vendes i exportació a Mediterrae Foods. La xerrada estava pensada per obrir les portes a l’exportació a les petites empreses del territori rural, donant les pautes per iniciar-se en aquesta aventura i no defallir.
Després de la pausa es va parlar de com establir una ruta per tal d’arribar al primer client de fora del nostre territori.
Per finalitzar la jornada, l’Ester Tusal va explicar un exemple real d’una microempresa que exporta el seu producte, que va ajudar les persones assistents a considerar que tenen aquesta porta oberta.
En aquesta jornada es va donar veu a tothom en un enriquidor debat sobre quines són les millors estratègies que poden adoptar els empresaris i les empresàries per millorar la rendibilitat de les seves empreses.

Jornada "Tres punts clau de comptabilitat i fiscalitat per a autònoms"

El Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord va organitzar una jornada ”Tres punts clau de comptabilitat i fiscalitat per autònoms” el passat dilluns 3 de desembre al Consell Comarcal de la Noguera, adreçada a petites i mitjanes empreses.
La presentació de la jornada va anar a càrrec de Sònia Valero, vicepresidenta del Consell Comarcal. A continuació, el ponent Joan R. Viaña, gerent de COMPSA i advocat i tècnic d’Hisenda en excedència, va donar a conèixer quines són les despeses més importants que en ser autònoms són fiscalment rellevants.
Després de la pausa, es va parlar de les despeses deduïbles, inversions i les consegüents amortitzacions També es van tractar temes com les subvencions i les novetats referents a l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre el valor afegit.
En la cloenda de la jornada es van debatre algunes qüestions relatives a les inversions, amortitzacions i subvencions. A més, les persones assistents van poder resoldre els seus dubtes basats en casos personals.

Finalitzades les obres de l'ermita de la Pertusa a Àger

El 10 de desembre, amb la retirada de la bastida, s’han donat per finalitzades les obres de restauració de l'ermita de la Pertusa, a Corçà, al municipi d'Àger.

La intervenció, que va començar a mitjans de juliol del 2017, ha consistit a refer i impermeabilitzar completament la coberta reposant les lloses preexistents, amb supervisió arqueològica, a reparar els trams malmesos de les façanes i rejuntar tot l’exterior amb morter de calç,  A l’interior, s'ha refet solament l'estucat de l'absis i realitzat cales en la nau per part del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya. La peculiaritat de l’obra és que per executar-la ha estat necessària la intervenció d'escaladors per poder instal·lar la bastida sobre el penya-segat i transportar manualment tot el material d'obra.

Les obres les ha realitzat l'Ajuntament d'Àger en dos fases, amb un import total d’uns 74.000 €, amb subvenció de  60.000 € de la Diputació de Lleida. El projecte i la direcció d’obres han estat a càrrec d’arquitectes dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Noguera.

 

 

 

Pàgina 5 de 123