Contractats 4 joves en pràctiques de Garantia Juvenil al Consell Comarcal de la Noguera

El Consell Comarcal de la Noguera ha contractat quatre joves en pràctiques per treballar als Serveis Tècnics i al Servei d’Administració durant 6 mesos. Aquesta contractació ha estat possible gràcies a la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per tal de contractar en pràctiques quatre persones incloses en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
El percentatge d’aturats és especialment elevat entre les persones joves, en molts casos a pesar d’haver obtingut una titulació reglada o disposar d'experiència laboral suficient per accedir al mercat de treball. Per aquest motiu la lluita contra l’atur juvenil és una prioritat pel Govern de la Generalitat i pel Fons Social Europeu que financen el programa.
Amb aquesta iniciativa es pretén incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, que siguin beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i en recerca activa de feina. Sis mesos de pràctiques en empreses els aporten noves aptituds i competències, milloren la seva ocupabilitat i afavoreixen la incorporació al mercat laboral d’una forma estable i duradora en el temps.
Les persones que vulguin participar en aquests tipus de programes han de complir els següents requisits: ser menors de 30 anys, beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil, estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats a les Oficines de Treball i estar en possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, o bé un certificat de professionalitat.

La Diputació de Lleida atorga al Consell Comarcal un ajut per finançar el servei de transport escolar no obligatori del curs 2016-2017

La Diputació de Lleida atorga al Consell Comarcal de la Noguera un ajut de 40.900 € per finançar el servei de transport escolar no obligatori del curs 2016-2017, el cost total del qual ha estat de 181.470,50€. Amb aquest ajut la Diputació de LLeida contribueix al finançament del servei de transport escolar no obligatori per a aquell alumnat que, tot i residir al mateix municipi on hi ha el centre escolar, necessita utilitzar aquest servei a causa de la distància de la seva residència al centre escolar.

La Diputació de Lleida atorga al Consell Comarcal un ajut per finançar el servei de menjador escolar no obligatori del curs 2016-2017

La Diputació de Lleida, des del curs 2013-2014, davant la  impossibilitat del Departament d’Ensenyament de continuar garantint la gratuïtat del servei de menjador escolarals alumnes no obligatoris, va manifestar la voluntat i la disposició a col·laborar econòmicament per finançar-los. Els alumnes no obligatoris són aquells que tenen oferta educativa de nivell obligatori en el seu propi municipi de residència (viuen en pobles agregats o masies disseminades). La distància mínima entre el domicili de l’alumne i el centre educatiu o a la parada del servei escolar de transport ha de ser igual o superior a 3 Km.
Les famílies paguen 3,10 €, independentment del cost del servei de menjador. El finançament de la Diputació és de la resta del cost del servei de menjador, amb un màxim de 3,10 €.
El curs 2016- 2017 el cost del servei de menjador escolar no obligatori realitzat en els diferents centres on estan matriculats aquests alumnes ha estat de 15.355,87 € i la Diputació de Lleida el finançarà amb una subvenció del mateix import.

Pàgina 6 de 98