Convocatòria de subvencions per a obres d'arranjament dels habitatges de persones grans

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges de persones grans. Per demanar-les, cal adreçar-se a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de la Noguera,  i el termini finalitza el 31 de juliol de 2018.
Les actuacions subvencionables són aquelles que tenen com a finalitat l'adequació de les peces i dels elements que conformen l'habitatge amb els objectius que s'especifiquen a continuació:

-Assolir condicions mínimes d'habitabilitat
-Millorar accessibilitat a l'interior de l'habitatge
-Adequar les instal·lacions de l'habitatge a la normativa vigent.
Els beneficiaris són aquelles unitats de convivència en què algun del membres sigui una persona de 65 anys o més, que visquin a l'habitatge objecte de l’arranjament.

Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l'IRSC. Ni el sol·licitant ni cap dels membres de la unitat de convivència pot tenir cap altre habitatge en propietat (a part de l'habitatge objecte de la subvenció) en el territori de Catalunya (llevat que no en disposin de l'ús i gaudi).
A més les obres no poden haver estat iniciades abans de la presentació de la sol·licitud ni de la visita del tècnic de l'administració.
El pressupost màxim de les obres presentat amb la sol·licitud és de 5.000,00€, i l'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible amb un límit de 3.000,00€.

Per a més informació, podeu consultar l'enllaç de la Generalitat de Catalunya: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge.
 

Cloenda del curs d’auxiliar de cuina d’ASPID al Consell Comarcal de la Noguera

Aquesta setmana ha finalitzat el curs d’auxiliar de cuina del Programa Integral per a persones majors de 30 anys en situació d’atur de llarga durada impartit per ASPID-Associació de  Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida, amb la col·laboració dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera
Aquest curs que ha format 14 persones ha tingut com a objectiu capacitar els participants per realitzar amb autonomia les operacions bàsiques de preparació i conservació d’elaboracions culinàries senzilles en l’àmbit de la producció en cuina i les operacions de preparació i presentació d’aliments i begudes en establiments de restauració.
La formació ha tingut una durada de 40 hores lectives i 20 hores de pràctiques no laborals en empreses vinculades al sector de  l’hostaleria de la Noguera.
Pel que fa a l'índex d'inserció, fins a la data s’ha inserit el 21% de l'alumnat participant en el curs.
Des del Consell Comarcal de la Noguera i ASPID volem fer públic un agraïment especial a totes les empreses que han col·laborat en la formació d’aquests alumnes.

Pàgina 8 de 107