El Consell Comarcal de la Noguera crea un servei d'atenció integral per a persones LGBTI de la comarca

                      

El Consell Comarcal de la Noguera desplegarà el Servei d'Atenció Integral (SAI) a la diversitat afectiva, sexual i de gènere d'àmbit comarcal. Es tracta del primer servei d'aquestes característiques que es crea a la província de Lleida, i el quart en endegar-se en una comarca catalana. Aquest nou servei té per objectiu esdevenir un espai de referència per donar visibilitat al col·lectiu LGBTI i garantir els seus drets, mitjançant accions de sensibilització i prevenció contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 

El SAI LGBTI de la Noguera, que s'ubicarà a les dependències del Consell Comarcal de la Noguera, formarà part de la Xarxa de Serveis d'Atenció Local de Catalunya i oferirà informació sobre la temàtica LGBTI i els recursos que poden disposar les persones LGBTI i assessorament sobre activitats; atenció d'incidències que no constitueixin delicte penal, infracció administrativa o tracte de discriminació en l'àmbit laboral; i també la gestió i la tramitació de denúncies per possibles casos de discriminació o violència contra persones LGBTI.

 

La creació d’aquest Servei d’Atenció Integral per a persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals (LGBTI) és fruit del que disposa la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquest marc legislatiu estableix la coordinació entre la Generalitat i ens locals per garantir accions que promoguin el respecte i la promoció dels drets de les persones LGBTI i en concret proposa la creació de serveis d’atenció integral arreu del territori que tingui aquesta finalitat.

 

 

Programa Milpeus: Presentació de les polseres QR als municipis de la Noguera

Els Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera, ha iniciat  la presentació de les polseres amb codi QR, a tots els municipis de la comarca.

Amb voluntat d’arribar a tota la gent gran de la comarca de la Noguera, tècnics de l’Àrea Bàsica dels Serveis Socials de la Noguera, estan recorrent tots els municipis i nuclis habitats de la comarca presentant el nou servei de polseres amb codi QR, destinat a afavorir l’autonomia personal i augmentar la seguretat de les persones majors de 75 anys de la comarca.

Us deixem l’enllaç de la presentació d’aquest nou servei gratuït, durant la seva realització al municipi d’Alós de Balaguer.

 

 

Jornada Empreses Alimentàries Rurals

El Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord va participar en la Jornada Empreses Alimentàries Rurals a Tàrrega, organitzada per l’Associació Leader Ponent en el marc del Projecte Gustum, en la qual es van posar damunt la taula les principals dificultats i mancances del sector agroalimentari, centrades en la comercialització i el màrqueting, el finançament i la internacionalització, a la vegada que va esdevenir un punt de partida per a la proposta d’alternatives i possibles solucions.

Josep Castellà, coordinador de la Xarxa de Consultors PIMEC, va ser l’encarregat de desenvolupar la ponència sobre les dificultats del sector, en la qual es va destacar la necessitat de formular mecanismes de resolució de problemes  per part de les petites empreses mitjançant l’establiment d’estratègies, així com la importància d’analitzar i visualitzar la competència com a oportunitat de millora i creixement. En aquest sentit, les dades posen de manifest que el 70% de les empreses no disposen d’un pla estratègic o de màrqueting, fet que dificulta la capacitat de decisió de la pròpia empresa respecte la seva posició en el mercat. El repte recau en la necessitat de potenciar la visibilitat empresarial en el mercat internacional mitjançant una imatge activa que aposti per l’eficàcia comunicativa, la difusió i la participació en fires sectorials o la presència a les xarxes socials a través de la seva marca.

En una segona part de la jornada, Fran de la Torre, director del Departament de Consultoria Estratègica i Finançament Empresarial de PIMEC, va exposar els reptes de la continuïtat en l’empresa familiar amb especial èmfasi en el pla de successió, centrat en el protocol familiar i el consell de família. El primer ha de regular l’accés al treball, els diners i el poder en l’empresa familiar, i el segon ha d’establir i gestionar criteris, òrgans i procediments, regular les relacions entre els membres i gestionar la informació i formació familiars.  Addicionalment, de la Torre va destacar la importància d’una estructura directiva clara i de l’establiment de sistemes de direcció que tinguin cura de la planificació pressupostària i dels sistemes d’avaluació i d’informació.

 

Pàgina 8 de 82