Oberta nova convocatòria d'ajuts Leader per a la diversificació econòmica de les zones rurals

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat amb data 8 d’agost les bases de la nova convocatòria d’ajuts Leader. Aquests ajuts estan adreçats a les petites i mitjanes empreses turístiques i a les microempreses en general del territori del Consorci GAL Noguera-Segrià Nord (comarca de la Noguera i Alfarràs, la Portella i Vilanova de la Barca) i permeten obtenir fins a un 35% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació i desenvolupament de microempreses i foment d'activitats turístiques per part d'empreses privades, cooperatives, fundacions i associacions. També poden participar en la convocatòria aquelles accions de conservació i millora del patrimoni rural per part d'ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre creades o participades per ens locals.

Llegeix més...

Arranjament de camí des de l'ermita de Sant Salvador fins al camí de Boix a Tragó de Noguera

El Consell Comarcal de la Noguera ha fet l'obra del camí que va des de l'ermita de Sant Salvador fins al camí de Boix a Tragó de Noguera. Tot el camí es troba en terme d'Os de Balaguer, tot i que arriba fins al límit amb Ivars de Noguera.

Aquest camí estava en un estat d'abandonament que el feia intransitable per vehicles convencionals i fins i tot per vehicles 4x4 amb conductors poc experimentats. Actualment, després de l'actuació amb buldòzer, motoanivelladora i compactadora, és apte per a tot els usos. El cost de l'execució ha estat de 19.231,77 €.

La seva importància és la connexió de dues zones de la comarca que no estaven connectades i que en cas d'incendi permetria desplaçar-se als vehicles d'extinció amb molta més rapidesa en una zona de molta importància natural.

Llegeix més...

Per festes vigila què pesques

El projecte Per festes vigila què pesques és una activitat organitzada per l'Oficina Jove de la Noguera que té com a objectiu potenciar el consum responsable d'alcohol entre els joves.

Aquest projecte s'està fent arribar a tots els municipis de la comarca mitjançant fullets informatius i unes butlletes que cada municipi haurà de repartir entre tots aquells joves que participin a les festes de la comarca i no consumeixin alcohol.

Les butlletes s'hauran de dipositar degudament omplertes en una bústia que estarà ubicada a l'Oficina Jove de la Noguera (carrer Pintor Borràs, 17, 1a planta de Balaguer). Entre totes elles, es farà un sorteig d'un viatge per a quatre persones en una ciutat europea.

Llegeix més...

El Facebook del Consell

 

Noguera Turisme

Parc Astronòmic del Montsec