Dimecres, Gener 16, 2019

Capçalera

Recollida selectiva

EN QUÈ CONSISTEIX I ON ES FA?

La recollida selectiva consisteix en la separació dels diferents tipus de residus mitjançant diversos contenidors situats als carrers o a la deixalleria. Ens permet reciclar els materials que componen aquests residus i amb ells poder fabricar nous productes. Això ens permet estalviar energia, aigua i recursos naturals.

Aquest és l'últim pas en la política de les 3 R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar), el reciclatge és la darrera oportunitat que tenim de donar valor als residus que generem diàriament.

Podem portar els nostres residus municipals ordinaris (vidre, paper i cartró i envasos) als contenidors ubicats als carrers. La deixalleria comarcal ens permet recollir selectivament més tipologies de residus que també es poden reciclar. A més del vidre, paper i cartró i envasos, a la deixalleria hi podem portar voluminosos (mobles vells i electrodomèstics), ferralla o residus especials (piles, bateries, olis, pintures...).

La recollida selectiva s'efectua als contenidors situats als carrers dels pobles de la comarca i a la deixalleria comarcal situada a Balaguer.


Posa cada cosa al seu contenidor!

El contenidor de VIDRE

Pots llençar-hi: ampolles i pots de vidre sense tap.

NO hi llencis: bombetes, fluorescents, vidres de finestres i miralls.

RECORDA: el vidre és 100% reciclable. 1 kg de vidre vell dóna 1 kg de vidre reciclat.

 

El contenidor de PAPER I CARTRÓPots llençar-hi: revistes, diaris, folis i capses de cartró.

NO hi llencis: paper brut d'olis o menjar, paper d'alumini o paper plastificat

RECORDA: per cada 100 kg de paper que recicles salves 10 arbres!


El contenidor d'ENVASOS

Pots llençar-hi: brics, ampolles de plàstic, paper d'alumini, taps, llaunes (refresc, conserva), bosses de plàstic...

NO hi llencis: envasos de productes tòxics.

RECORDA: les llaunes de ferro o alumini són 100% reciclables.