Dissabte, Gener 19, 2019

Capçalera

Noves tecnologies

Al Consell Comarcal de la Noguera apostem pel desenvolupament tecnològic de la comarca i intentem transmetre la necessitat d'estar a l’avantguarda de les noves tecnologies, cosa que afavoreix i potencia el desenvolupament econòmic i social de la Noguera.

El coneixement i l'accés a les noves tecnologies de la informació per part de la societat permet que cada dia més tràmits habituals de la vida quotidiana puguin fer-se de forma més fàcil, còmoda i senzilla mitjançant Internet. Amb el portal web del Consell Comarcal, pretenem apropar a la ciutadania tot aquest món de comunicació, tant a nivell de consulta com d'integració en tràmits en línia.

A més, aquest projecte tecnològic dóna suport al desenvolupament de software en català, així com a la utilització de plataformes i sistemes desenvolupats en codi obert.

Aquest compromís de suport envers aquest corrent tecnològic es materialitza amb l'ajut i l’assessorament a tots els ens municipals, amb l'objectiu d'estendre'l per la totalitat de la Noguera, ja sigui en zones molt poblades com en zones rurals.

El Consell Comarcal disposa de l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (o OCSAE), un servei adreçat als ajuntaments de les comarques de Catalunya en les quals el Consorci AOC ha signat un conveni d’assistència tècnica amb els consells comarcals.

Aquest no és un servei nou a implantar per part dels consells comarcals, sinó una formalització del treball que els consells comarcals han vingut realitzant al territori des que el 2006 es va signar el conveni d’assistència tècnica per primer cop, i pretén fer més visible aquesta tasca a través dels webs dels consells comarcals i del Consorci AOC, facilitant als ajuntaments la informació per accedir a tots els serveis oferts per l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica així com les seves dades de contacte. 

 ACCÉS A L'OFICINA COMARCAL DE SUPORT A L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA