Dissabte, Gener 19, 2019

Capçalera

Catalunya Emprèn - Programa integral de suport a l'emprenedoria

Catalunya Emprèn és un programa de la Generalitat de Catalunya que impulsa i promou actuacions públiques i privades de valor per a l’emprenedor, a les quals dóna suport directe. La creació, el creixement i l’èxit de les noves empreses, així com el foment de l’emprenedoria, són els objectius principals que persegueix aquesta iniciativa.
El Consell Comarcal de la Noguera s'ha acollit al Programa  integral de persones emprenedores emmarcat dins el programa de Catalunya Emprèn cofinançat  pel Departament d'Empresa i Ocupació, el Fons Social Europeu i el mateix Consell Comarcal.
També forma part de la  Xarxa Emprèn, que  és una xarxa d'entitats que, en el marc del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, presten serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya durant els tres primers anys de vida del negoci.

SERVEIS QUE ES PRESTEN:

ACCIONS D'INFORMACIÓ I ACOLLIDA

  • Des del Consell Comarcal orientem les persones amb una idea empresarial en el seu camí cap a emprendre-la.

ACCIONS D'ASSESSORAMENT

  • El Consell Comarcal disposa d'un servei d'assessorament per a desenvolupar el pla d'empresa de la teva iniciativa empresarial.

ACCIONS DE FORMACIÓ

  • Accions adreçades a les persones emprenedores per millorar les seves habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial per garantir l'èxit de les futures empreses.

ACCIONS DE SEGUIMENT TÈCNICS

  • El Consell Comarcal disposa d'un servei d'assessorament per a fer el seguiment de la teva empresa, ajudar-te en l'organització de la teva empresa i oferir-te eines que faciliten la presa de decisions dins del món empresarial.

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

  • Xerrades i jornades de difusió de l'esperit emprenedor a tots els instituts, associacions, entitats i col·lectius que ho sol·licitin.

ACCIONS D'ACCÉS AL FINANÇAMENT

  • Servei d'informació, d'assessorament i mediació sobre l'accés al finançament dels projectes de persones emprenedores i persones treballadores.

SERVEIS DE TRASPÀS DE NEGOCIS

  • Informació i assessorament sobre traspàs de negocis

Si voleu rebre més informació o inscriure-us en alguna activitat contacteu aquí.