Divendres, Gener 18, 2019

Capçalera

Béns culturals d'interès local

Els béns culturals d'interès local (BCIL) són els béns integrats del patrimoni cultural català que, tot i la seva importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional (BCIN). Els BCIL immobles són declarats pel Ple del Consell Comarcal en els municipis de menys de 5.000 habitants i el Departament de Cultura de la Generalitat els ha d'inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. En la sessió del dia 3 d'abril de 2008 el Ple del Consell Comarcal de la Noguera va declarar com a BCIL els següents béns: