Dimecres, Gener 16, 2019

Capçalera

El safareig de Penelles

Datat de 1894, fou construït segons les veus populars per Valeri Farràs i Muntané. Està situat a l'oest del nucli de Penelles, sobre el camí de les Roques. El disseny és de planta quadrada i amb 50 cm de profunditat. Per fer la base es van emprar blocs de pedra, i l'interior es va enrajolar. Posteriorment, per causes de salubritat se'n va condicionar el voltant exterior amb lloses de pedra i un desguàs que impedia que s'hi acumulés l'aigua.

Al llarg del temps fou un lloc concorregut per tots els vilatans i es va convertir en lloc de reunió i lleure per a petits i grans fins al seu desús.