Convocatòria i bases per a la selecció i contractació temporal d’un tècnic de suport del Centre d'Observació de l'Univers (COU)

Termini de presentació de sol·licituds de participació: les 13.00 hores del dia 23 de febrer de 2016