Dilluns, Juny 26, 2017

Capçalera imatges

COU - 11 .jpg

Nova edició del Forma't, programa d'inserció laboral

Presentació de la 1a sessióL'Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera, a través del Pla Local d'Inclusió Social, ha posat en marxa una nova edició del FORMA'T, programa iniciat l'any 2014 amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral a persones en situació de risc d'exclusió social i amb dificultat d'ocupació en el mercat de treball, fomentant la seva autonomia mitjançant processos de formació i d'acompanyament integrals.

L'itinerari del programa comença amb una entrevista personal de motivació, per poder conèixer les necessitats, les competències i les habilitats dels participants.

A continuació, i a partir dels objectius personals a assolir d'acord amb la diagnosi de l'entrevista inicial, reben formació en tècniques d'inserció laboral, coneixements sobre els diferents canals i eines de recerca de feina, la confecció del currículum, la preparació d'una entrevista de feina, redacció d'una carta de presentació, etc.

El curs té una durada de 16 hores, repartides en 4 sessions. El primer dia ha estat el dijous dia 10 de desembre i durarà fins el dimecres dia 16, a la Sala Maria Rúbies del Consell Comarcal de la Noguera.

Les persones que participen en el Forma't són derivades pels Serveis Socials d'atenció primària i són sol·licitants de la renda mínima d'inserció. Amb les 13 persones d'aquesta edició, han estat usuàries del programa un total de 70 persones.