Dissabte, Desembre 16, 2017

Visor cartogràfic

ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA - INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA

Aplicació: Visual

  • Permet visualitzar més de 50 capes d'informació

 

Aplicació: Carrerer

  • Permet cercar carrers del municipi per direcció postal

 

Aplicació: Urbanisme

  • Visor de urbanisme. Permet cercar carrers del municipi per direcció postal, permet cercar per referencia cadastral