Dimecres, Gener 16, 2019

La Diputació de Lleida atorga una subvenció al Consorci GAL Noguera Segrià Nord

El passat 17 de desembre la Diputació de Lleida va atorgar una subvenció per l’import de 3.750.00€ al Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord per atendre les despeses derivades de la implementació de l’aplicació de gestió LEADER.

Des de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) es va plantejar, com a xarxa dels Grups d’Acció Local de Catalunya, la necessitat de tenir una plataforma WEB dissenyada específicament per facilitar les tasques relacionades amb la gestió dels registres LEADER: digitalització i categorització de tota la documentació, així com els diferents circuits d’homologació i validació dels processos, tot mantenint la privacitat dels usuaris amb un eficaç control d’accés.

L’actuació s’executarà i justificarà durant el termini d’un any des de la data de la notificació de l’acord d’atorgament.