Dimecres, Desembre 12, 2018

EL GAL NOGUERA SEGRIÀ NORD I L’OFICINA JOVE DE LA NOGUERA PRESENTEN EL NETWORKING A LA TAULA DE TREBALL D’ENTITATS DE BALAGUER I COMARCA

El Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord ha participat en una taula de treball juntament amb altres entitats i associacions de la ciutat de Balaguer i la comarca de la Noguera relacionades amb el món laboral per tal de compartir informació d’interès conjunt i donar a conèixer els diferents projectes en l’àmbit laboral que s’estan portant a terme.

El Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord va donar informació sobre el programa de cooperació Odisseu, que està en el marc del projecte Territori Talent, i va presentar la 2a Jornada de Networking que tindrà lloc el 10 de maig, organitzats tos dos conjuntament amb l’Oficina Jove de la Noguera.

Odisseu és un projecte que pretén arribar a joves qualificats d’origen rural i urbà, i a les empreses i emprenedors del territori per tal d’incentivar el retorn de joves cap al medi rural a partir de facilitar la seva inserció laboral i promoure l’arrelament dels joves amb el territori rural d’origen. Aquest projecte ofereix ajuts a les empreses per tal que acullin en pràctiques extracurriculars als estudiants universitaris en territoris rurals i d’aquesta manera conèixer les oportunitats que ofereix el món rural. 

A partir d’aquesta setmana les empreses ja poden enviar els perfils professionals amb els quals els agradaria contactar, per poder incorporar-los a la seva plantilla ja sigui de forma temporal, definitiva o en pràctiques en el marc del Practicum Odisseu.

 La Jornada de Networking s’adreça a empreses i a joves professionals, i consta de tres parts. Després de la presentació, hi haurà ponències simultànies per tal que empreses i joves professionals puguin enfocar la incorporació de talent a les empreses de la forma més satisfactòria per a ambdues parts. Posteriorment es faran entrevistes curtes individuals, programades prèviament en funció de les necessitats empresarials i els perfils professionals dels joves, per acabar amb un intercanvi d’opinions. 

Aquests projectes estan desenvolupats en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, i estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.