Dimarts, Desembre 18, 2018

Descàrrega de documents sol·licitud

DOCUMENTACIÓ CONVOCATÒRIA 2018

En data 8 d'agost de 2018 es va publicar l'Ordre ARP/141/2018, d' 1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).   Bases de la Convocatòria 2018

En data 17 de setembre de 2018 s'ha publicat la Resolució ARP/2085/2018, de 3 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 414665).   Convocatòria 2018

 

Documentació a aportar juntament amb la sol·licitud:

- Documentació_expedients_privats.pdf

- Documentació_expedients_públics.pdf

- Formulari de sol·licitud.pdf

- Plantilla_memoria_valorada_privats.doc

- Plantilla_memoria_valorada_publics.doc

Documentació complementària a la sol·licitud:

- 4. Declaració_finançament.doc

- 5. Relació de pressupostos

- 10. Declaració Responsable PIME

- 13. Compromisos dels promotors

- 14. Compromís comptabilitat.pdf

- 15. Autorització Protecció de Dades

- 16. Autorització Cessió dades i Drets d'imatge

- 17. Declaració caracteristiques promotor

- 18. Declaració llocs de treball.doc

 

Documentació addicional:

- Normes Contaminació lumínica.pdf

- Guia Definició pime.pdf

- Imprès domiciliació bancària.doc