Dimarts, Desembre 18, 2018

Normativa - Convocatòria

Oberta la convocatòria dels Ajuts Leader per a l'anualitat 2018:

  • Resolució ARP/2085/2018, de 3 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 414665).Convocatòria dels ajuts
  • Ordre ARP/141/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). Bases convocatòria

 

Queda vigent la convocatòria d'ajuts 2017 només per als expedients tramitats a la seva empara:

  • Resolució ARP/2198/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 362594). (7459  núm. Resolució  publicat el  21/09/2017 ) - Convocatòria dels ajuts
  • Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). - Bases convocatòria
  • Ordre ARP/203/2017, de 29 d'agost, per la qual es modifica l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (7446  núm. Ordre  publicat el  01/09/2017 ) - Modificació de les Bases de convocatòria

Queda vigent la convocatòria d'ajuts 2016.2 només per als expedients tramitats a la seva empara:

  • Resolució ARP/2600/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a l'any 2016, destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). - Convocatòria dels ajuts
  • Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). - Bases convocatòria

Queda vigent la convocatòria d’ajuts 2016 només per als expedients tramitats a la seva empara:

  • Ordre ARP/8/2016, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01), i es convoquen els corresponents a l'any 2016. - Ordre convocatòria 2016