Dissabte, Gener 19, 2019

Estratègia i objectius

El Consorci té com a finalitat l’aplicació d’estratègies de desenvolupament local i la realització de qualsevol actuació necessària per a impulsar la promoció econòmica i social dels municipis del seu territori.

El Consorci es fixa com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local, i  les accions van adreçades a aconseguir els objectius definits a l'estràtegia.

 

ELS OBJECTIUS DEFINITS A L'ESTRATÈGIA SON:

- fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació,
- establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social,
- promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals,
- estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

 

Estratègia del GAL Noguera-Segrià Nord per al període 2014-2020

Estrategia_GAL_NOGUERA_SEGRIA_NORD.pdf